U Dvaezdevetog

MUp Beograd zgrada
Ulica Despota Stefana je dugi niz godina nosila naziv datuma Dana Republike (Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije) 29. Novembra. Postaje progresivno ružnija kako se udaljavate od centra ka Pančevačkom Mostu i dosta dugo važila je za najzagađeniju ulicu u Beogradu. U glavama mnogih Beograđana, a posebno onih s druge strane zakona ostala je u pamćenju po zgradi nekadašnjeg Sekretarijata Unutrašnjih Poslova tj. današnje policijske uprave za Grad Beograd. U brutalna vremena bivših država tu su uglavnom brutalne ljude tretirali na brutalan način. Ne ponovilo se ni jedno ni drugo...Elem, ako se danas nekom stanovniku Beograda desi da Vam kao prostornu odrednicu navede DvaeZdeveti ili u Dvaezdevetog, znajte da misli ili na ulicu Desppota Stefana ili na tu turobnu zgradu u njoj  (pritom ako s nespokojem misli na ovo drugo, možda je bolje da se klonite dotične persone).
POVRATAK NA REČNIK BEOGRADSKIH TOPONIMA U SLENGU