Parkiranje u Beogradu

Parkiranje u Beogradu organizovano je na više nivoa.

Parkiranje na ulici:
Parkiranje na perifernim delovima grada na uličnim parkinzima se ne naplaćuje i moguće je tokom celog dana i noći u neograničenom trajanju.
Međutim, u centralnim gradskim ulicama gde su naši apartmani uglavnom i locirani, parkiranje duž ulica organizovano je u okviru četiri zone:
Prva ili crvena zona- maksimalno vreme zadržavanja u trajanju jednog sata
Druga ili narandžasta zona- dva sata
Treća ili zelena zona-tri sata
Četvrta ili plava zona-neograničeno zadržavanje.   
Informacije o tom u kojoj ste zoni su vrlo vidne, parking mesto je označeno linijama boje zona, a takođe sva obaveštenja naći ćete na saobraćajnom znaku na početku svakog parkinga.

Osim uličnog parkiranja moguće je parkirati i u nekoj od javnih garaža u našem gradu.

Detaljnije informacije o parkiranjima, konkretnim zonama, broju parking mesta i lokacijama garaža možete dobiti ovde