Kod Cvetka

Cvetkova mehana i Budistička Pagoda
Prostorna odrednica KOD CVETKA - odnosi se na kraj oko Cvetkove pijace na Zvezdari. To je termin koji ne postoji u administrativnim zabeleškama nego u kolektivnom sećanju Beograđana. jer se pijaca zvanično zove Zvezdara. Na tom mestu je pre nešto manje od stotinu godina bila Cvetkova Mehana (gostionica) i popularno mesto za predah za one koji su se zadesili na putu za Smederevo. Ceo kraj je bio imanje predratnog preduzetnika Cvetka Ivanovića. Zanimljiv je podatak da, pošto je taj deo grada u to vreme bio daleka periferija grada, Cvetko sam finansirao sprovođenje šina i uvođenje struje za tramvaje u ceo kraj, ne bi li poboljšao promet u gostionici.
Međutim, Cvetka su generacije Beograđana upamtile kao velikog dobrotvora. Pored pokroviteljstva za izgradnju mnogih hramova, imao je i  fond namenjen ugroženima - siromašnima, deci, obdaništima, studentima i njima sličnima. Iako je njegovo imanje "nacionalizovano" i razdeljeno raznim gradskim organima, (njegovi potomci su morali da otkupe pravo na stanovanje u sopstvenoj kući), njegove zasluge su ostale da žive u kolektivnom sećanju Beograđana. Tako stajalište kod pijace Zvezdara danas nikom od stanovnika Beograda ništa ne znači, ali "kod Cvetka" svi znaju gde je. 
Danas, kraj je uglavnom prošaran porodičnim kućama sa nekoliko višespratnica, dok je u prostoru oko pijace početna stanica linija gradskog prvoza koje voze u šire područje grada. Rodna gruda viđenijih faca kriminalnog miljea devedesetih i možda jedino mesto u Beogradu koje je do pred kraj drugog svetskog rata imalo autentičnu budističku pagodu. Nju su sagradili pripadnici Kalmičkog naroda, koji su na tom prostoru živeli između dva svetska rata. Po oslobođenju Beograda pobegli su za Nemačku a potom i u SAD, dok su lokalne vlasti srušile zgradu, pošto više nije imala namenu.
U RENTASTANu se ne možemo podičiti apartmanima u Beogradu kod Cvetkove pijace, ali za svega 20 minuta tramvajske vožnje stižete  do svih centralnih lokacija.

REČNIK BEOGRADSKIH TOPONIMA U SLENGU