Tag: večna vutra

Priču o parkovima počinjemo najmlađim od svih – Parkom Prijateljstva. I to sa izvanrednim razlogom. On je jedan od najplemenitije zamišljenih i generalno najnezavršenijih u Beogradu, te je savršen spomenik naivnosti i tužnom epilogu prohujalih vremena. Njegov nastanak se vezuje za Beogradsku Konferenciju održanu izmedu 1. i 6. septembra 1961. godine, koja je kasnije u analima istorije postala poznata kao Prvi Samit Nesvrstanih. U neku ruku, Konferencija je bila predimenzionirani pokušaj Jugoslavije da dobije zaleđinu i jači glas u međunarodnoj politici tokom Hladnog Rata, te da zajedno sa drugim zemljama trećeg sveta postane savest čovečanstva. Sam događaj je u očima južnoslovenskih…